Predstavitev doma

Med prijaznimi ljudmi v objemu zelene oaze.

Ideja o domu starejših občanov na območju nekdanje Občine Gornja Radgona je tlela že dolgo časa. Temeljni kamen je bil položen v začetku oktobra 2006. Gradnja je bila zaključena ob prehodu v leto 2008 in 12. februarja smo v Dom sprejeli prve stanovalce. V institucionalno varstvo lahko sprejmemo 150 oseb. Na voljo je 53 dvoposteljnih in 44 enoposteljnih sob, ki so vse opremljene tudi s samostojnim sanitarnim blokom. Za nego in oskrbo ter vso ostalo podporo stanovalcev pa pri nas skrbi okoli 80 zaposlenih. Ustanovitelja oziroma investitorja družbe z omejeno odgovornostjo Dom starejših občanov Gornja Radgona sta bila domača radgonska Občina kot večinski lastnik z 51-odstotnim deležem in podjetje Stavbar gradnje d.o.o. Maribor, ki je imelo v lasti 49-odstotni delež. Po stečaju Stavbarja je manjšinski poslovni delež odkupilo podjetje Pramag d.o.o. iz Ptuja.
Brez dvoma sta izbrala čudovito lokacijo v mirnem okolju v neposredni bližini reke Mure, nedaleč od bivanjskega naselja oziroma centra mesta. Mestni park dodatno prispeva k idilični povezavi z mestnim jedrom ter sobivanju naših stanovalcev s prebivalci Gornje Radgone in njene okolice.
Odprt, svetel in prijazen dom, ki bo prepoznaven po kakovostnih storitvah in zadovoljstvu uporabnikov, je bil delček vizije, ki smo jo želeli uresničiti od vsega začetka. Mislim, da nam to dobro uspeva in tudi v bodoče si bomo s skupnimi močmi prizadevali obdržati ugled, ki smo si ga pridobili v slovenskem prostoru, kot dom starejših, ki zmore in zna.

Dom starejših občanov Gornja Radgona

Storitve, ki jih nudimo, so na visokem kakovostnem nivoju. Smo Dom, ki je odprt v okolje in sčasoma postaja pravi center medgeneracijskega sodelovanja ter pomemben sooblikovalec kulturnega in družabnega življenja.
S številnimi prireditvami, razstavami, koncerti, srečanji, pikniki in drugimi oblikami druženja, skušamo v našem Domu čim bolj osmisliti in polepšati čas, ki ga preživimo skupaj kot velika družina. Vključevanje starejših v različne aktivnosti, ki si jih izberejo sami, so potrditev naših skupnih prizadevanj za dostojno in kakovostno preživljanje tretjega življenjskega obdobja.

Seveda nas v prihodnosti čakajo novi izzivi, novi načrti, ki jih želimo uresničiti. Poleg tega, da smo pred kratkim uspeli pridobiti koncesijo za opravljanje osnovne dejavnosti še za preostala koncesijska mesta, kar pomeni do zapolnjene nastanitvene možnosti 150 oseb, smo vključeni v projekt E-qalin, imamo vse pogoje za izvajanje socialno varstvenega programa Pomoč družini na domu, dovoljenje za opravljanje storitve institucionalno varstvo v oskrbovanih stanovanjih ter storitve socialnega servisa. Izvajamo tudi oblike dnevnega varstva, prizadevali pa si bomo tudi za realizacijo s sodobno informacijsko tehnologijo podprte storitve, pomočjo na daljavo. Predvsem pa bo še naprej naša prioritetna naloga skrb za dobre, strokovne in kakovostne storitve, ki jih nudimo našim uporabnikom. Poleg slednjega k naši viziji sodi še odprtost in povezanost z okoljem, biti medgeneracijsko središče, širiti dejavnost, etično in skladno poslovati ter stanovalcem in ostalim uporabnikom ostati prijazen in svetel Dom.

Dom starejših občanov Gornja Radgona
Dom starejših občanov Gornja Radgona