Dobrodošli v našem domu

Zdi se, da čas teče vedno hitreje in hitreje, dnevi, meseci in leta nezadržno hitijo v minljivost in si podajajo roko s spomini. Tako je, kot bi trenil, za nami deset let, odkar smo v Dom starejših občanov Gornja Radgona sprejeli prve stanovalce. V mesecu februarju leta 2008, ko je Dom pričel delovati, smo domala vsi zaposleni s pričakovanjem in kar malce strahu, vendar pa z odločenostjo in delovnim pogumom ugotavljali, da nam uspeva iz dneva v dan bolje. Naša prizadevanja, trud in prijaznost so bila poplačana z naraščajočim zadovoljstvom stanovalk in stanovalcev oziroma uporabnikov. Menim, da so storitve, ki jih nudimo, kaj kmalu dosegle visok nivo kakovosti, postajali smo vse bolj v okolje odprt Dom, vedno vidnejši center medgeneracijskega sodelovanja ter pomemben sooblikovalec kulturnega in družabnega življenja. Vendar se s tem nismo zadovoljili, zato še vedno iščemo poti in možnosti kako izboljšati naše življenje in delo. Pretekla leta so bila v znamenju slogana medgeneracijske solidarnosti in aktivnega staranja, vendar ugotavljam, da ta moto pri nas zasledujemo že od začetka našega delovanja. Gradimo in krepimo dobre odnose in medsebojne povezave z Vrtcem Manka Golarja, osnovnimi in srednjimi šolami, vse do univerze, sodelujemo z Društvom upokojencev, Varstveno delovnim centrom ter drugimi organizacijami in društvi, centri za socialno delo, kulturnimi društvi in drugimi zainteresiranimi dejavniki v kraju, občini in v širšem slovenskem prostoru. S številnimi prireditvami, razstavami, koncerti, srečanji, pikniki in drugimi oblikami druženja poskušamo našim stanovalcem osmisliti in polepšati čas, ki ga preživljamo skupaj kot velika družina. Vključevanje starejših v razne in različne aktivnosti, ki potekajo v našem Domu, so potrditev naših skupnih prizadevanj za dostojno in kakovostno doživljanje tretjega življenjskega obdobja. Ob skrbi za čim boljše bivalne in delovne razmere v domski skupnosti seveda ne moremo mimo kreativnih delavnic, terapevtskega vrta, balinišča, športno zabavnega maratona, raznih posodobitev ter vzdrževanja stavbe in neposredne okolice. Dom je umeščen v čudovito naravno okolje v neposredni bližini reke Mure in ga z mestnim jedrom povezuje park, ki je postal priljubljeno sprehajališče. Ugotavljam, da družbenopolitična skupnost, radgonska občina kot večinski lastnik in tudi druge občine naše UE vse bolj sprejemajo Dom kot pomemben socialni in gospodarski subjekt, ki se tvorno vključuje v razvojna dogajanja na tem prostoru. Tako menim, da smo s skupnimi močmi v teh desetih letih dokazali, da zmoremo in znamo.

Seveda upam in želim, da bo tudi v vseh naslednjih letih naše življenje in delo teklo vsaj tako dobro kot doslej. Razumevanje, strpnost, dobra volja, pripravljenost za empatično sodelovanje, prijaznost in dobri medsebojni odnosi naj bodo vodilo k ciljem, ki jih želimo doseči. Eno od ogledal, ki nam bo povedalo, kje smo in kakšni smo, pa naj bo tudi naša predstavitev na spletni strani Doma starejših občanov Gornja Radgona d.o.o.