Sprejem v dom

Postopek sprejema v dom poteka v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva.

Za sprejem v dom potrebujete:

  • prošnjo za sprejem v dom na predpisanem obrazcu,
  • zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju staro največ mesec dni,
  • izjavo o načinu plačila storitve,
  • pooblastilo zastopniku,
  • fotokopijo osebnega dokumenta ali potrdila o državljanstvu.

Kontaktni osebi

Metka Fekonja, dipl. soc. del.
telefon: 02 568 45 08 ali 051 644 077
e-mail: metka.fekonja@dso-gr.si

Eva Žula, strok. del.
telefon: 02 568 45 07 ali 051 644 078
e-mail: eva.zula@dso-gr.si

Obrazci za sprejem